Μεσκλιές
Καλό Πάσχα
Όλα τα Αυγά Κερδίζουν
Στα παιδιά χαρά χαρίζουν 
Ένα όμως ξεχωρίζει 
Playstation κερδίζει!!!
Τρέξτε όλοι στη σειρά 
να προλάβετε 
τα Μεσκλιοαυγά!!!
Το δώρο αποτελείτε από ένα Sony Playstation 3 και 2 ασύρματα χειριστήρια.

Μεσκλιές
Καλό Πάσχα
Όλα τα Αυγά Κερδίζουν
Στα παιδιά χαρά χαρίζουν
Ένα όμως ξεχωρίζει
Playstation κερδίζει!!!
Τρέξτε όλοι στη σειρά
να προλάβετε
τα  Μεσκλιοαυγά!!!
Το δώρο αποτελείτε από ένα Sony Playstation 3 και 2 ασύρματα χειριστήρια.


Back - Home

Στατιστικά της ΤήνουTraffic stats of portal www.tinos.biz