ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΤΗΝΟΥ
Γραφείο Επάρχου
&Επαρχιακού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Ε. Σ.

 1. κ. Αμοιραλή Φραγκίσκο

 2. κ. Απέργη Ιάκωβο

 3. κ. Βίλλα Ματθαίο

 4. κ. Γιαγιά Ιωάννη

ΚΟΙΝ. :Όπως ο πίνακας

αποδεκτών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΤΗΝΟΥ Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

**********************************

Καλείστε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου του έτους 2009 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαρχείου σε συνεδρίαση σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 7 του Ν. 2218/94 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο «Επικύρωση πρακτικού της 1/2009 συνεδρίασης του Επαρχιακού Συμβουλίου»

Θέμα 2ο ««Ενημέρωση επί των θεμάτων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Πέμπτης 12-02-2009 και ώρα 12:30 στην Ερμούπολη Σύρου»

Θέμα 3ο «Οικονομικός Απολογισμός Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Ν. Κυκλάδων έτους 2007»

Θέμα 4ο «Ανάδειξη περιπατητικού Τουρισμού στις Κυκλάδες»

Θέμα 5ο «Συμμετοχή του Επαρχείου στις εκδηλώσεις για την «εβδομάδα πράσινου»

Θέμα 6ο «Ανακοίνωση εγγράφων»

 • Το με αρ. πρωτ. 7349/17-12-2008 έγγραφο του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου

 • Το με αρ. πρωτ. 21/08-01-2009 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Κυκλάδων

 • Το με αρ. πρωτ. 112/17-12-2008 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Τήνου

 • Η αναφορά της υπαλλήλου του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών του Επαρχείου Τήνου Ιουλίας Δελλατόλα

 • Η με ημ. 20-12-2008 αναφορά- διαμαρτυρία του κ. Θεολόγου Πλυτά.

 • Η με αρ. εισερχ. 454/21-01-2009 αίτηση του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος Κάμπου και του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Ρωμανού

 • Το με αρ. 24/05-01-2009 της Δ/νσης Δασών του Ν. Κυκλάδων

Ο Έπαρχος Τήνου

Ραφαήλ Μωραΐτης


Πίνακας Αποδεκτών

1. κ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

2. κ.κ. Βουλευτές του Νομού

3. κ. Νομάρχης Κυκλάδων

4. Δήμος Τήνου

5.Δήμος Εξωμβούργου

6.Κοινότητα Πανόρμου


home back