Tinos photoalbumΣυκουτρής - Εστιατόρια - Fast Food

Τύπος - Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις - ΔιαφημιστικάΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΠΡΟΣ:


1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22α Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:ΘΕΜΑ 1ο:


Έγκριση αντικατάστασης του μελετητή Διονυσίου Θεοδωρόπουλου Τοπ. Πολιτικού Μηχανικού, μέλους της αναδόχου σύμπραξης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής έργων υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».


ΘΕΜΑ 2ο:


Έγκριση αντικατάστασης των αναδόχων εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Πολεοδόμησης Οικισμών Δήμου Τήνου, Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Ιωάννη Πόρτο, Αγ. Σώστη και Λυχναφτιάς».

ΘΕΜΑ 3ο:


Έγκριση αντικατάστασης των αναδόχων εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Χώρας Τήνου».


ΘΕΜΑ 4ο:


Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια – Αναψυκτήριο – Εστιατόριο» του Ιωάννου Κουτσούμπη, στον οικισμό Υστέρνια Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 5ο:


Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Σνακ Μπάρ» του Νικολάου Σκλάβου, στον οικισμό Αετοφωλιά Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 6ο:


Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» της Ιωάννας Τσάκωνα, στην περιοχή Αγιος Ιωάννης Πόρτο Τοπικής Κοινότητας Τριαντάρου Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 7ο:


Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Ταβέρνα» του Κωνσταντίνου Βλάχου, στην περιοχή Κιόνια Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 8ο:


Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφέ Μπάρ» του Κωνσταντίνου Βλάχου, στην περιοχή Κιόνια Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 9ο:


Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων, για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις υπηρεσίες του Δήμου Τήνου και των Νομικών του Προσώπων.


ΘΕΜΑ 10ο:


Λήψη απόφασης επί αιτήσεως WIND HELLAS για χορήγηση άδειας εκσκαφής φρεατίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 63 στην πόλη της Τήνου .


ΘΕΜΑ 11ο:


Λήψη απόφασης για χορήγηση στον ΟΤΕ άδειας εκσκαφής μικροτάφρων για τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων, στην πόλη της Τήνου.


ΘΕΜΑ 12ο:


Λήψη απόφασης για πληρωμή οφειλής του Δήμου Τήνου, ως προς την προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Ελαιοτριβείου (σχετική η με αριθμό 013/27-4-2012 πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου του νομού Κυκλάδων).


ΘΕΜΑ 13ο:


Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «τουριστική προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων πρώην Δήμου Εξωμβούργου Τήνου».


ΘΕΜΑ 14ο:


Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση / υλοποίηση πράξεων που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία» στην Πρόσκληση 18.1 (Α.Π. 2176/2-5-2012) του Άξονα 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Νότιο Αιγαίο», ΚΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».


ΘΕΜΑ 15ο:


Έγκριση πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών του Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 16ο:


Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. Έτους 2012 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».


ΘΕΜΑ 17ο:


Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Τήνου, στο Εθελοντικό Πρόγραμμα για τον καθαρισμό παραδοσιακών μονοπατιών στο νησί της Τήνου.


ΘΕΜΑ 18ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2012.


ΘΕΜΑ 19ο:

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.


ΘΕΜΑ 20ο:

Εξέταση αιτήσεως Κοινωνίας των (δε)κάτων για συμμετοχή του Δήμου στο 3ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Τήνου.


ΘΕΜΑ 21ο:

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Κλείσματος Τήνου.Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΜΑΝΙΚΑΣ
  

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece