Απόψεις του Γιώργου Πάπιτση ενόψει του ερχομού για συζήτηση του Νομοσχεδίου
για τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Β'

Απόψεις
Η εξαγγελία για μια νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα βρίσκει πρόσφορο
το έδαφος καθώς η πορεία ανάπτυξης της χώρας και της Ελληνικής Περιφέρειας
ιδιαίτερα βρίσκεται στο ΝΑΔΙΡ εκτός ορισμένων ελαχίστων περιπτώσεων, δεν
είναι μόνο η Διεθνής κρίση, αλλά η έλλειψη Στρατηγικής, οι κατευθύνσεις, η
υποστήριξη, η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών και η
προώθηση αυτών μέσα στο Διεθνή ανταγωνισμό.

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσει από το σχεδιασμό των
δομών, των διαδικασιών, των εντύπων και του χρόνου διεκπεραίωσης κάθε
δημόσιας συναλλαγής, σε συνδυασμό με το κόστος, την εκπαίδευση, την
εξυπηρέτηση και όχι το φρένο και τη συναλλαγή, η εφαρμογή όλων των
διαδικασιών ηλεκτρονικά θα συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτό, χωρίς τη συγκέντρωση
και τη δημιουργία ενός χαρτοβασιλείου το οποίο μας έχει σήμερα καταπλακώσει
σε όλα τα επίπεδα.

Ίσως έχουμε αργήσει, ας αναλογιστούμε τις απώλειες και το κόστος για τον
τόπο και όχι τα προσωπικά οφέλη που αποκομίσαμε τα χρόνια που πέρασαν και
κύρια για τις νέες αποφάσεις ας βάλουμε επιτέλους στην άκρη τα όποια
συμφέροντα και ας προτείνουμε ότι καλύτερο για το τόπο και τα νησιά, τα
προβλήματα είναι κοινά ας πρυτανεύσει «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», για να
αξιοποιήσουμε τα Διαμάντια που κληρονομήσαμε και να τα παραδώσουμε στην
επόμενη γενιά με υπεραξία όπως σε αυτά αξίζει.

Είκοσι χρόνια εμπειρίας στην Αυτοδιοίκηση είναι αρκετά για να ξέρεις, να
έχεις θέση και άποψη για το τι χρειάζεται ο τόπος σήμερα για να πάει
μπροστά, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τους πόρους και να δώσει την
ελπίδα στη νέα γενιά που περιμένει και είναι έτοιμη να μπει στο στίβο της
Ζωής με αξιοκρατία και όραμα να δώσει τις γνώσεις, τις ιδέες και μια νέα
δυναμική στην ανάπτυξη του τόπου, να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες
απασχόλησης, νέα σύγχρονα επαγγέλματα αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, την
πράσινη ανάπτυξη για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ των νησιών μας.

Καταθέτω την πρόταση μου, όπως τούτο έκανα, πριν και κατά τη διάρκεια του
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Α', επιγραμματικά και αναλυτικά με θέση και άποψη για τα υπέρ
και τα κατά, ναι πρέπει να μη σβήσουν τα μικρά χωριά και οι υφιστάμενοι
οικισμοί των Δήμων, τούτο εξαρτάται από τους αιρετούς που θα εκλεγούν, αλλά
μπορεί να κατοχυρωθεί και να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις στο σχέδιο
νόμου που θα έρθει για διαβούλευση.

Α. Α' ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α1. Ένας Δήμος ανά νησί για τις Κυκλάδες. (Σύρος, Άνδρος, Τήνος, Μύκονος,
Νάξος)
Α2. Διανησιωτικοί Δήμοι για τα μικρά νησιά
(Αμοργός-Δονούσα-Κουφονήσι-Σχοινούσα-Ηρακλειά, Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος,
Πάρος-Αντίπαρος, Μήλος-Κίμωλος, Θήρα-Θηρασιά-Ανάφη, Σίφνος-Σέριφος,
Κέα-Κύθνος).
Η πρόταση μου βλέπει μια δυνατή αυτοδιοίκηση Α' ΒΑΘΜΟΥ που θα έχει όλες τις
αρμοδιότητες του Α' και Β' βαθμού ως αυτές σήμερα υφίστανται και μια αιρετή
Περιφέρεια η οποία θα έχει αποκλειστικά και μόνο τη Στρατηγική, το
Προγραμματισμό και την Αναπτυξιακή πολιτική.
Η Διοίκηση των Ο.Τ.Α Α' Βαθμού θα γίνεται από το Δήμαρχο, τοπικούς
Αντιδημάρχους από τους υφιστάμενους Δήμους υπεύθυνοι για τις διοικητικές και
ανταποδοτικές υπηρεσίες στα όρια τους και Αντιδημάρχους ανά τομέα (εις)
δραστηριότητας (ο αριθμός αυτών θα πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος
του Δήμου), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες, οι διοικητικές διαδικασίες θα
πρέπει να εξυπηρετούνται περιφερειακά μέσω δικτύωσης των υπηρεσιών και με το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, άμεση εξυπηρέτηση του Δημότη αποκεντρωμένα, δίχως
ταλαιπωρία και συναλλαγές.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α να είναι διαχρονικό Τετραετίας και να
προβλέπει Έργα αλλά και πόρους (ΣΔΙΤ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,
ΔΑΝΕΙΣΜΟ, ΑΝΤΑΠΟ ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ κ.λπ.) για την υλοποίηση
αυτών, ενώ το Τεχνικό Πρόγραμμα να είναι ετήσιο.
Οι Πόροι της Αυτοδιοίκησης πρέπει να αξιολογηθούν αντίστοιχα με τις
υπηρεσίες και θα πρέπει η είσπραξη αυτών να περιέλθει στην Αυτοδιοίκηση,
ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές και υπηρεσιακές δαπάνες αυτής άμεσα και
όχι να επαιτούν τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Β. Β' ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Β1. Μία ενιαία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ο Δεύτερος Βαθμός Αυτοδιοίκησης.
Την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ συνιστούν όλες οι σημερινές Νομαρχίες, θα πρέπει να
δοθεί μέριμνα εκπροσώπησης αυτών στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με παράλληλη
λειτουργία γραφείων όπου θα στεγάζονται υπηρεσίες Προγραμματισμού,
Παρακολούθησης των Αναπτυξιακών Έργων.

Η Διοίκηση της Περιφέρειας θα γίνεται από τον αιρετό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ και το
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, σε συνεργασία με τους Πλειονοψηφήσαντες στο (Νομό)
οι οποίοι αυτοδίκαια θα είναι (εκπρόσωποι της Περιφέρειας) με αρμοδιότητες
που θα εξυπηρετούν την περιοχή και τους κατοίκους.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ να δραστηριοποιείται και να υποστηρίζει την ανάπτυξη των νησιών
με όλα τα μέσα, σε όλους τους τομείς να χαράζει στρατηγική και να συμβάλει
με τα έργα της στην ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, πρέπει να προέρχεται από διαβούλευση με τους Ο.Τ.Α Α' ΒΑΘΜΟΥ,
τους εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς, τους κατοίκους των νησιών, να είναι
μακροπρόθεσμο Δεκαετές, με μεσοπρόθεσμους στόχους σταθμούς, να αξιολογείται,
να αναθεωρείται για την επίτευξη της στρατηγικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας όλα
τα σύγχρονα μέσα, τις νέες τεχνολογίες και το ανθρώπινο δυναμικό ιδιαίτερα
τους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες, για να υπάρξει μέλλον και
συγκράτηση του πληθυσμού και όχι ερήμωση και εγκατάλειψη των νησιών.

Ανωτέρω επιγραμματικά παρουσιάζω την προσωπική μου άποψη, ίσως είναι
πρωτοπόρα και χρόνια μπροστά, το ίδιο έκανα και στον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Α', τότε
δήλωσα και πάλι, ενιαίοι Δήμοι ανά Νησί και κατάργηση των Νομαρχιών,
αναλογισθείτε τι χάσαμε και τι θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει σήμερα,
σίγουρα όλα θα ήταν πολύ πιο θετικά για τα νησιά και τους κατοίκους αυτών,
ας μη διστάσουμε, ας γίνει ένας καλοπροαίρετος διάλογος που θα συμβάλει σε
μια ενιαία θέση για το συμφέρον του τόπου και όχι για το προσωπικό συμφέρον
ορισμένων, ας κρίνουμε τους όρους του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Β' προς το συμφέρον και το
όφελος των νησιών μας, οι καιροί αλλά και οι νησιώτες που δίνουν καθημερινά
τον αγώνα της επιβίωσης λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας το απαιτούν.

Εύχομαι ότι καλύτερο καλώ και προκαλώ όλους να συνδράμουν για ότι καλύτερο,
η τύχη των νησιών μας είναι στα χέρια μας, ας τολμήσουμε να τη
διαχειριστούμε και όχι να επαιτούμε.

ΠΑΠΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Back - Home