Εθνόσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Τήνος, 17 Αυγούστου 2009
Αριθμ. Πρωτ.: 5217

 

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72
Ταχ. Κώδικας: 842 00, Τήνος
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνα: 22833 60107
Τηλεομοιοτυπικό: 22833 60139
Ηλεκτρονικό Ταχ: dtinoy@thn.forthnet.gr


ΠΡΟΣ
Δήμαρχο Δήμου Εξωμβούργου
Κον ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Ξινάρα Τήνου

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβείο  Τήνου.
ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. πρωτ.4252/14.07.2009 έγγραφο του Δήμου Εξωμβούργου

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου της 24.07.2009 εισήχθη προς συζήτηση το ως άνω σχετικό έγγραφό σας.

Τούτο κρίνεται επιεικώς απαράδεκτο γιατί απαξιεί τον Δήμο Τήνου και τα αιρετά του όργανα, δημιουργεί πλήθος αποριών για τα κίνητρά του και τη σκοπιμότητά του, είναι αρκετά θολό και υποκρύπτει δόλια επικοινωνιακή σας προσπάθεια να δείξετε ότι σε μια συλλογική προσπάθεια για τη βελτίωση των υποδομών του νησιού μας εσείς είστε ο καλός Δήμαρχος που ενδιαφέρεστε για τους αγρότες του νησιού και όλοι οι άλλοι είτε δεν υπάρχουν είτε αδιαφορούν είτε είναι ακόμη και οι κακοί της υπόθεσης.

Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Εξωμβούργου δεν παραγνωρίζουμε και τη δική σας προσπάθεια, το έγγραφό σας όμως μας εξέπληξε και δεν πείθει κανέναν.
Εξηγούμαστε για όσους πιθανόν δεν γνωρίζουν ή δεν ενθυμούνται.
Θυμίζουμε ότι η πρωτοβουλία για την κατασκευή του Ελαιοτριβείου ανήκει εν πρώτοις στην Ε.Α.Σ Τήνου (δια του προέδρου της κου Μαρκουίζου Γιώργου και του γεωπόνου της κου Μάνθου Βίλα) και στον γεωπόνο συντοπίτη μας, μέλος της Διαδημοτικής μας επιχείρησης κον Παντελή Αρμάο (υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου Οικονομίας και άριστο γνώστη των διαδικασιών).
Έτσι προτάθηκε από την Ε.Α.Σ Τήνου στους Δήμους Τήνου και Εξωμβούργου η διεύρυνση του σκοπού της Διαδημοτικής μας Επιχείρησης για την κατασκευή και λειτουργία Ελαιοτριβείου.
Τα Δημοτικά μας Συμβούλια ανταποκρίθηκαν και ομόφωνα απεφάσισαν το 2006 την επέκταση του σκοπού της Διαδημοτικής μας Επιχείρησης και ανέθεσαν σε αυτήν (εκτός του Σφαγείου)την «κατασκευή και λειτουργία Ελαιοτριβείου».
Θυμίζουμε ακόμη τη θέρμη με την οποία ο πρώην Δήμαρχος Τήνου κος Κωνσταντίνος Αθηναίος είχε αγκαλιάσει το θέμα, με πρωτοβουλία του οποίου η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος είχε επιχορηγήσει την Ε.Α.Σ Τήνου με 8.000€ για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης.

Θυμίζουμε ότι η Ε.Α.Σ για την εγκατάσταση Ελαιοτριβείου παρεχώρησε κτίριο στο συγκρότημα του Τυροκομείου, προετοίμασε έκδοση οικοδομικής αδείας με ουσιαστική συμβολή του Επαρχείου Τήνου, με έξοδα της εκπονήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη και με επιμέλειά της εκδόθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Θυμίζουμε ακόμη ότι απεφασίσθη στο επενδυτικό σχέδιο που ανήρχετο σε 310.750€, η ίδια  συμμετοχή της διαδημοτικής επιχείρησης ανήρχετο σε 186.450€ και ο Δήμος Τήνου να συνεισφέρει το 66,50% δηλαδή ποσό 123.989,25€ και ο Δήμος Εξωμβούργου το υπόλοιπο 33,50 % δηλαδή ποσό 62.460,75€ .
Μεταξύ δε των άλλων ο πρόεδρος της επιχείρησης να ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Εξωμβούργου και να είστε εσείς, όπως ζητήσατε, για να έχετε τις πρωτοβουλίες ως Δήμαρχος της Ενδοχώρας και εμείς ως Δήμος Τήνου αποδεχθήκαμε.

Θυμίζουμε ότι μέχρι τα τέλη του 2008 συζητούσαμε για εξεύρεση πόρων(550.000€) για υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη που είχε εκπονηθεί με φροντίδα της Ε.Α.Σ Τήνου όταν και διεφάνη μετά από έρευνα του κου Παντελή Αρμάου ότι δεν είναι δυνατή η ένταξή μας στον Αναπτυξιακό νόμο ή στο Ε.Σ.Π.Α 2007-2013 και σχεδόν ο μόνος δρόμος ήταν η χρηματοδότηση από τις οριζόντιες δράσεις για διαδημοτικές συνεργασίες του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΥΠ.ΕΣ «ΘΗΣΕΑΣ».
Ακόμη τότε σας πρότεινα και έγινε αποδεκτό ότι για να προχωρήσουμε στην κατασκευή και λειτουργία Ελαιοτριβείου ως Διαδημοτική επιχείρηση θα έπρεπε να εκπονηθούν και θεωρηθούν οι ανάλογες μελέτες σύμφωνα με τον Κ.Δ.Κ .
Έτσι με χρηματοδότηση  14.000€ περίπου από το Δήμο Τήνου που αντιστοιχεί στο 66,50 % και 7.000€ περίπου από το Δήμο Εξωμβούργου που αντιστοιχεί στο 33,50 % ανετέθησαν οι μελέτες και σήμερα με την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου οι μεν Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες έχουν θεωρηθεί αρμοδίως οι δε οικοδομικές έχουν κατατεθεί στη Τ.Υ.Δ.Κ και αναμένεται η θεώρησή τους.

Αν λοιπόν εσείς σήμερα «κατανοήσατε την αναγκαιότητα κατασκευής ενός σύγχρονου Ελαιοτριβείου» και κάποιοι άλλοι την έχουν κατανοήσει αρκετά πιο γρήγορα, έχουν ενεργήσει και έχουν προετοιμάσει τις διαδικασίες.

Είναι ιδιαιτέρως προσβλητικό να ζητάτε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου «να σας γνωρίσουμε τις προθέσεις μας και σε τυχόν αρνητική μας πρόθεση να κινηθείτε για την εξεύρεση του υπολοίπου από δικούς σας πόρους» όταν ομοφώνως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή και Λειτουργία Ελαιοτριβείου Τήνου» και συνεπώς σας επιστρέφετε.
(Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009 του Δήμου Τήνου και υπό Κ.Α 70.7513 υπάρχει άμεσα διαθέσιμο ποσό €138.748.10, σύμφωνα με την υποχρέωσή μας, υπέρ της διαδημοτικής μας επιχείρησης από τον Φεβρουάριο του 2009 σε μεταφορά από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2008).

Προβαίνοντας στην ένταξη του έργου «Κατασκευή Ελαιοτριβείου νήσου Τήνου» στην τυπική κατανομή του Χρηματοδοτικού Προγράμματος της Τ.Α «ΘΗΣΕΑΣ» από το μέρος που αναλογεί στο Δήμο Εξωμβούργου με το ποσό των 206.000€ παρατηρούμε ότι:

Κινείστε στα όρια της νομιμότητας και δυναμιτίζετε τις όποιες μέχρι σήμερα προσπάθειες γιατί:

Θα έπρεπε πρώτα ως Δήμος Εξωμβούργου να προβείτε και σε συνέχεια ο Δήμος Τήνου, στην κατάργηση αυτού του σκοπού που έχουμε αναθέσει από κοινού στη Διαδημοτική μας επιχείρηση.
Ως γνωστόν όταν ένας Ο.Τ.Α αναθέτει με απόφαση του Δ.Σ την άσκηση δραστηριότητας σε νομικό του πρόσωπο δεν μπορεί κατά το δοκούν να ασκεί ο ίδιος ο Ο.Τ.Α την αυτή δραστηριότητα.
Τρανό παράδειγμα η δική σας Δημοτική Επιχείρηση.
Και αν ακόμη, άγνωστο σε μας για ποιο λόγο, θα θέλατε από μόνοι σας να φτιάξετε Ελαιοτριβείο, στην τυπική κατανομή του «ΘΗΣΕΑ», θα πρέπει να αναφέρεται ως Ελαιοτριβείο Δήμου Εξωμβούργου και όχι Ελαιοτριβείο νήσου Τήνου.
Έργο με χρήση του τίτλου «νήσου Τήνου» μπορεί να κατασκευαστεί είτε απ’ ευθείας από το Κράτος είτε από τη Ν.Α δια του Επαρχείου Τήνου είτε κατόπιν διαδημοτικής συνεργασίας.

Κι αν ακόμη, άγνωστο σε μας για πιο λόγο, θα θέλατε από μόνοι σας να φτιάξετε Ελαιοτριβείο θα έπρεπε να διευκρινίσετε το χώρο που θα το φτιάξετε ή τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Σ για το χώρο του συγκροτήματος του Τυροκομείου που σκοπίμως παραλείπετε ότι έχει εκχωρηθεί στη Διαδημοτική μας επιχείρηση, όπως επίσης με ποιες μελέτες και ποιες εγκρίσεις.

Φαντάζομαι ότι σας είναι γνωστό, ότι όταν αλλάζει η θέση ή ακόμη ο τίτλος ή ο φορέας ή ακόμη και η πηγή χρηματοδότησης ενός έργου, οι όποιες μελέτες έχουν εκπονηθεί και οι συγκεκριμένες έχουν χρηματοδοτηθεί με χρήματα και του Δήμου Τήνου ως παραπάνω αναφέρεται, χρειάζονται επικαιροποίηση και εγκρίσεις από αρχής.

Κι αν ακόμη, άγνωστο σε μας για ποιο λόγο θέλατε από μόνοι σας να φτιάξετε Ελαιοτριβείο γιατί δεν προβήκατε στην τυπική κατανομή του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» το 2006 που είχατε πολύ περισσότερους πόρους προς διάθεση, παρά επιλέξατε το έργο να γίνει μέσω της Διαδημοτικής μας επιχείρησης;

Κύριε Δήμαρχε είναι δόλια η πρότασή σας μέσα στην επικοινωνιακή σας αγωνία γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένας Ο.Τ.Α δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει μονομερώς κατασκευή έργου εκτός Διοικητικών του ορίων και ο χώρος του Τυροκομείου είναι εκτός Διοικητικών ορίων του Δήμου Τήνου.
Γι’ αυτό άλλωστε συστήσαμε και τη Διαδημοτική επιχείρηση ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού τα θέματα Σφαγείου και Ελαιοτριβείου Τήνου.

Όσο για την «παράκληση να σας γνωστοποιήσουμε αν προτιθέμεθα να προβούμε σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες συνολικά πιστώσεις και να δρομολογηθεί η κατασκευή» σας καταθέτω τα έγγραφά μου:
α)Το με αριθ. πρωτ.452/ 22.01.2009 προς τον Υπουργό Εσωτερικών
β)Το με αριθ. πρωτ.453/ 22.01.2009 προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών
γ)Το με αριθ. πρωτ.3675/ 11.06.2009 προς τον Υπουργό Εσωτερικών

και πάλι όπου εξηγώντας το θέμα ζητώ πάντα για τη Διαδημοτική μας επιχείρηση ένταξη του έργου στις οριζόντιες δράσεις του «ΘΗΣΕΑ» με το ποσόν των 550.000€.
Επίσης σας καταθέτω και τα δελτία τύπου της βουλευτού Κυκλάδων κας Α. Μανούσου στις 09.07.2009 και στις 23.07.2009 όπου προκλήθηκαν μετά από παράκλησή μου για συνδρομή της επί του θέματος.
Επίσης υπάρχουν και έγγραφα του πρώην Δημάρχου κου Κωνσταντίνου Αθηναίου.
Βέβαια τα παραπάνω σας είναι γνωστά αλλά σκοπίμως τα αγνοείτε.
Άραγε εσείς έχετε να μας γνωρίσετε κάποια ενέργειά σας επί του θέματος;

Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Εξωμβούργου

Η απαξίωση που επιχειρείτε κατά του Δήμου Τήνου και των αιρετών οργάνων του, κατά της Ε.Α.Σ Τήνου και κατά των συνεργατών που μας συνδράμουν στη συλλογική προσπάθεια για την κατασκευή Ελαιοτριβείου Τήνου δεν αρμόζει σε εκλεγμένο Δήμαρχο.

Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Εξωμβούργου όλα έχουν τα όριά τους.

Η παραπληροφόρηση αφ’ ενός και η οικειοποίηση συλλογικών προσπαθειών αφ’ ετέρου, μπορεί πρόσκαιρα να σας κάνουν ευχάριστο όμως οι Δημότες σας, σας εξέλεξαν για να είστε χρήσιμος.

Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Εξωμβούργου

Είναι πολύ καλύτερο, παρά να αναλώνεστε και να μας προκαλείτε σε ανταλλαγή επιστολών επικοινωνιακού τύπου, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του σκοπού μας και σε αυτό σας καλώ. 


Με Τιμή
Ο Δήμαρχος Τήνου

 Σίμος Ι. Ορφανός


Back - Home

Information on Tinos Island, Cyclades, Greece

Traffic stats of portal www.tinos.biz