Δήμος Εξωμβούργου Τήνου
Τοπικό Διαμέρισμα Κώμης
4η Γιορτή Αγκινάρας
Σάββατο 2 Μαίου 2009
9:00μ.μ
Κώμη Τήνου
Μεζέδες με βάση την αγκινάρα
Ζωντανή μουσική

Δήμος Εξωμβούργου Τήνου
Τοπικό Διαμέρισμα Κώμης
4η Γιορτή Αγκινάρας
Σάββατο 2 Μαίου 2009
9:00μ.μ
Κώμη Τήνου
Μεζέδες με βάση την αγκινάρα
Ζωντανή μουσική


Back - Home
Στατιστικά της ΤήνουTraffic stats of portal www.tinos.biz