Tinos photoalbum

Συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό  08/22-5-2008 συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 5: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα  Τήνου
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94/2008

 

   ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Απαγορεύεται η στάθμευση παντός οχήματος από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους σε όλο το τμήμα χερσαίας ζώνης Λιμένα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή μόνο στάθμευση στους παρακάτω χώρους:

ΠΡΟΒΛΗΤΑ Α΄
Εσωτερικής Λεκάνης Λιμένα Τήνου (ΑΚΤΗ ΠΑΡΙΔΟΣ ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΥ)

            α) των οχημάτων που προτίθεται να αναχωρήσουν δια των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων και μισή ώρα προ της προγραμματισμένης άφιξης του πλοίου με το οποίο ταξιδεύουν.
β) των λεωφορείων των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων δωματίων, των οποίων επιτρέπεται η στάθμευση εις το μέσον του προβλήτα και στη Δυτική Πλευρά αυτού αντίστοιχα, μόνο κατά τις αφίξεις αυτών.
γ) λεωφορείων του ΚΤΕΛ Τήνου τα οποία θα σταθμεύουν   κατά τις ώρες εκτέλεσης δρομολογίων σε θέση που καθορίζεται με σήμανση (στο χώρο πρώην στεγάστρων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδίων υπηρεσιών.
δ) δικύκλων οχημάτων (όλο το 24ωρο) σε χώρο που σημαίνεται κατάλληλα στην Δυτική πλευρά του προβλήτα).
ε) από ώρα 19:00 μέχρι 08:00 επομένης όλων των οχημάτων σε προκαθορισμένες θέσεις.
στ) των Δ.Χ. μικρών Φ/Γ οχημάτων  και σε καθορισμένο χώρο.
ζ) όλο το 24ωρο οχημάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε χώρο που σημαίνεται κατάλληλα σε καθορισμένο χώρο.
η) του υπηρεσιακού οχήματος του Τελωνείου Τήνου, των υπαλλήλων του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και του Δήμου Τήνου καθώς και των ιατρών κ.κ. Μαντζώρου Ανδρέα και Σουράνη Μαργίτσα και της φαρμακοποιού κας Κρικελή Ε. σε καθορισμένο χώρο.
θ) μικρών λεωφορείων των παρακείμενα δραστηριοποιούμενων Ξενοδοχείων – Ενοικιαζόμενων δωματίων σε χώρο που σημαίνεται κατάλληλα σε καθορισμένο χώρο. 

ΠΡΟΒΛΗΤΑ Β΄
Εσωτερικής Λεκάνης Λιμένα Τήνου (ΑΚΤΗ ΕΛΛΗΣ)

α) σε απόσταση έξι (06) μέτρων από τις θέσεις πρόσδεσης των Ε/Γ και Ε/Γ- ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ σκαφών και του περιπολικού σκάφους του Υ/Χ Τήνου, σε απόσταση εξήντα (70) μέτρων από τον ερυθρό φανό του εν λόγω προβλήτα με ανώτατο χρόνο στάθμευσης 24 ώρες.
β) επιτρέπεται η στάθμευση όλο το 24ωρο δίκυκλων οχημάτων στο ΒΑ άκρο του προβλήτα Β΄ σε χώρο που σημαίνεται κατάλληλα.

ΠΡΟΒΛΗΤΑ Γ΄
Εξωτερικής Λεκάνης Λιμένα Τήνου

α) των οχημάτων που προτίθενται να αναχωρήσουν δια των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και μισή ώρα προ της προγραμματισμένης άφιξης του πλοίου με το οποίο ταξιδεύουν.
β) των λεωφορείων των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων δωματίων, παράλληλα με τις κολώνες ηλεκτροφωτισμού από την Ανατολική έξοδο των επιβατών μόνο κατά τις αφίξεις από Πειραιά και Ραφήνα των πλοίων και όχι νωρίτερα των 30 λεπτών της ώρας από τις αφίξεις αυτών.
γ) των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και των λεωφορείων του ΚΤΕΛ ή τουριστικών γραφείων στη Δυτική πλευρά του προβλήτα (δίπλα στις σκιάδες αναμονής επιβατών) σε καθορισμένους χώρους μόνο κατά τις αφίξεις από Πειραιά και Ραφήνα των πλοίων με μέγιστο χρόνο στάθμευσης των 30 λεπτών της ώρας.
δ) Τα Ι.Χ. που μεταφέρουν ή στα οποία πρόκειται να επιβιβασθούν άτομα με ειδικές ανάγκες θα σταθμεύουν παράπλευρα του τοιχίου του εξωτερικού λιμένα και στο τμήμα μεταξύ της κεντρικής εισόδου οχημάτων και της Ανατολικής βοηθητικής εξόδου των επιβατών.

            -Επιτρέπεται η στάθμευση (πιάτσα) των Δ.Χ επιβατηγών οχημάτων (ΤΑΧΙ):
α) Επί του Νοτίου τμήματος της παραλιακής οδού στην Πλατεία ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ με κατεύθυνση προς το «ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΟ» που εκτείνεται μεταξύ των προβλητών Α΄ (ΑΚΤΗ ΠΑΡΙΔΟΣ ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΥ) και Β΄ (ΑΚΤΗ ΕΛΛΗΣ) και
β) Βορειοανατολικά της Ανατολικής πύλης εξόδου επιβατών από τον περίφρακτο χώρο Εξωτερικού Λιμένα Τήνου σε χώρο που σημαίνεται κατάλληλα.   

Επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων των μονίμων κατοίκων της περιοχής της Παλλάδος σύμφωνα με κάρτα-βεβαίωση του Δήμου Τήνου στην περιοχή έμπροσθεν του κτιρίου «Ζυγός» και απέναντι αυτού μέχρι την γωνία της πλατείας Κυπρίων Ηρώων (απέναντι από το ψιλικατζίδικο).

Στον ακάλυπτο χώρο που δημιουργήθηκε από την μεταφορά της παιδικής χαράς στον εξωτερικό λιμένα Τήνου επιτρέπεται η προσωρινή στάθμευση οχημάτων μέχρι 24 ώρες, πλην του χώρου που καταλαμβάνει το ΚΤΕΛ σύμφωνα με τη σήμανση.

Όλοι οι ανωτέρω χώροι της στάθμευσης, κατ’ εξαίρεση, θα γραμμοσκιάζονται στο κατάστρωμα των προβλητών με κίτρινο χρωματισμό ή θα φέρουν ανάλογη πινακίδα, ακόμα μπορεί να διαχωρίζονται με διαχωριστικά αντικείμενα (ζαρντινιέρες ή στέρεα αντικείμενα, ήτοι σιδερένιοι πάσσαλοι μετά αλυσίδων ή κινητά κιγκλιδώματα) σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

 

1) Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση καθ’όλη την διάρκεια του έτους :
α) Επί της Νοτίου πλευράς της παραλιακής οδού που εκτείνεται από το Μνημείο Ηρώων (πλατεία Ελευθερίας) μέχρι το Ειρηνοδικείο.
β) Η Βόρεια πλευρά του τμήματος της παραλιακής οδού έμπροσθεν του Μνημείου Ηρώων (πλατεία Ελευθερίας).

2) Απαγορεύεται η στάθμευση παντός είδους οχημάτων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και από ώρας 06:00 πρωινή έως ώρας 15:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΚΤΗΣ ΝΑΖΟΥ» στη θέση ΠΑΛΛΑΔΑ ΤΗΝΟΥ. Κατά τις ανωτέρω ώρες επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων των παραγωγών πώλησης προϊόντων γης. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

 

1)Απαγορεύεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, η κίνηση οχημάτων άνω των 5 τόνων από την περιοχή της παιδικής χαράς έως και το κατάστημα «Αιολία». Εξαιρούνται μόνο
α) τα λεωφορεία που μεταφέρουν ομάδες επισκεπτών (groups) στα ξενοδοχεία που βρίσκονται εντός του σχεδίου πόλεως και μόνο για την αποβίβαση κατά την άφιξη των πλοίων και επιβίβαση κατά την αναχώρηση τους.
β) τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ μόνο κατά την εκτέλεση των δρομολογίων τους.
γ) των οχημάτων που μετακινούνται από και προς την Προβλήτα Α κατά την άφιξη τους ή την αναχώρηση τους με Ο/Γ πλοία.
δ) τα απορριμματοφόρα του Δήμου Τήνου κατά την συγκομιδή των απορριμμάτων και τα οχήματα εκτάκτων εναγκών.

 
2)  Απαγορεύεται η κυκλοφορία τροχοφόρων στο τμήμα της παραλιακής οδού Παλλάδος Τήνου Βόρεια του πάρκου από το κατάστημα «Φευγάτος» μέχρι το κατάστημα «Πυρσός». Εξαιρούνται τα οχήματα εφοδιασμού καταστημάτων από 06:00 έως 10:00 και από 16:00 έως 19:00.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Τα οχήματα που κινούνται:

  1. Επί της Β. Κωνσταντίνου με κατεύθυνση στην εξέδρα
  2. Από το  εξωτερικό λιμάνι με κατεύθυνση το δημοτικό πάρκο Παλλάδος.
  3. Επί της Κ. Αλαβάνου
  4. Στην δυτική είσοδο του εξωτερικού λιμένα.

      Υποχρεούνται να διακόψουν την πορεία τους προκειμένου να παραχωρήσουν προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται στις διασταυρούμενες οδούς.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

Καθορίζονται ως μονόδρομοι οι παρακάτω οδοί:

  1. Το τμήμα της οδού ανατολικά της Πλατείας Ελευθερίας- Δυτικά του Ι.ΤΗ.Π., με κατεύθυνση προς το ταχυδρομείο.
  2. Το τμήμα της Κ. Αλαβάνου από το ταχυδρομείο μέχρι την διασταύρωση της με την Ζανάκη Αλαβάνου με κατεύθυνση προς την Ζανάκη Αλαβάνου.
  3. Το τμήμα της παρόδου που προκύπτει από την διαγράμμιση (οριοθέτηση) νησίδας δυτικά της νέας παιδικής χαράς με κατεύθυνση τον Αγ. Αντώνιο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ΟΝ

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε οχήματος στην παραλιακή οδό από κατάστημα Κουρσάρος μέχρι το Σούπερ Μάρκετ «Παλαμάρη» μη αποκλειόμενης της κυκλικής πορείας γύρω από την υπάρχουσα νησίδα, για το χρονικό διάστημα από 27-6-2008 έως 14-9-2008 καθημερινώς από 20:00μ.μ έως 01:00π.μ με την δυνατότητα επιμήκυνσης της ανωτέρω χρονικής περιόδου λόγω της συνεχιζόμενης τουριστικής κίνησης.
2. Την πιλοτική εφαρμογή απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο τμήμα από το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού μέχρι το Ειρηνοδικείο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου – Άνδρου

 

Σίμος Ορφανός
Δήμαρχος Τήνου

 

Home | Γενικές πληροφορίες | Η ζωή της πόλης | Επαγγελματικός οδηγός | Τουριστικός οδηγός | Διασκέδαση | Περιβάλλον | Τεχνολογία | Διάφορα | Web design |Links |Επικοινωνία |Χάρτης του Site |Πείτε μας τη γνώμη σας


Copyright © 2003 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Web design
Vincenzo Family Hotel Rooms and accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece